Gestió de l’Estrès & Mindfulness

No deixis que l’estrès afecti la teva salut i el teu èxit profesional

                          neuro3                            neuro2 

L’èxit veritable i sostingut requereix una gestió eficaç de l’estrès.

L’estrès no saludable alenteix i bloqueja la consecució d’objectius. Interfereix en la concentració, la comunicació, les relacions i la son. De fet, l’estrès és una cosa que gairebé tothom vol reduir. Quan s’aprenen tècniques pràctiques i eficaces de gestió de l’estrès, es disposa de potents eines ja que no estar estressat, facilita enormement poder fer canvis, el lideratge, la millora de l’acompliment i tenir una salut òptima.

En aquest curs s’aprenen tècniques concretes que milloren la salut i l’eficàcia del nostre treball suavitzant i eliminant l’estrès que impedeix l’assoliment dels objectius. 

Objectius:

• Entendre què és l’estrès com a model psicosomàtic

• Crear consciència de les fonts d’estrès, símptomes i factors desencadenantscerebro

• Aprendre i practicar pas a pas, la respiració, l’enfocament, la reducció de la tensió muscular i tècniques de visualització i mindfulness

• Crear i implementar un pla de gestió de l’estrès

• Donar eines de seguiment per avaluar l’èxit de la gestió de l’estrès

 

Les activitats d’aprenentatge inclouen:

• realització d´un test d’estrès on-line, amb informe personal dels resultats per a prendre consciencia (opcional)

• utilització del “GPS del Estrès”: fonts, símptomes, estratègies antiestrès i recursos de la persona.

• rastrejadors d’esforç per controlar l’estrès i l’impacte de les estratègies de relaxació

• demostracions i pràctica d’estratègies de reducció d’estrès

• tècniques específiques de mindfulness per reduir l’estrès

logo