JORNADES OUTDOOR (per cohesionar l’equip)

outdoor

Les jornades outdoor es planifiquen i coordinen en base als objectius prèviament acordats amb la direcció de cada organització i / o necessitats del grup. Adaptem i personalitzem les jornades tant als objectius i les necessitats de la seva organització, com als perfils dels participants.

La metodologia de realització d’unes Jornades Outdoor és molt vivencial. A través d’experiències molt estructurades – dinàmiques, jocs i activitats-que es complementen amb reflexions i feedback, es promou el desenvolupament del potencial i l’aprenentatge de competències claus en l’entorn professional, afavorint la implementació dels aprenentatges.

Es realitzen fora del lloc habitual de treball, idealment a la natura.

Les Jornades de Outdoor estan curosament dissenyades. Això garanteix el seu èxit, constituint-se com una poderosa eina d’aprenentatge, per cohesionar un equip, desenvolupar una cultura positiva en l’organització i promoure canvis en els professionals i en les organitzacions.

Les nostres Jornades Outdoor més demandades – es realitzen durant 2 dies fora de l’entorn laboral habitual – són:

  • Mindfulnes per reduir l’estrès i ser més productius
  • Creativitat i Innovació
  • Desenvolupament d’Equips
  • Training per una Comunicació òptima

Tallers bonificats per la Fundació Tripartita

tripartita-logo