Neurotecnologia per a Líders

Descripció de les tècniques:

Som a l’era de la revolució tecnologia en una imparable marxa exponencial. Això està obligant a empreses i professionals a fer un salt evolutiu mai vist abans. En la dimensió del Neurolideratge es precisa de la Neurotecnologia, conjunt d’eines que serveixen per analitzar, registrar i influir positivament en el sistema nerviós, especialment en el cervell.
La gestió de l’aplicació de la Neurotecnologia, està composada per tres tècniques especialitzades: neurohipnosi, neurofeedback de relaxació i estimulació transcranial de corrent directa (tDCS). Es desenvolupa a través d’un conjunt de tècniques procedents de la Neurociència i la Psicologia que utilitza el model de neurorelaxació i neuromodulació mental per incrementar les competències mentals per a resoldre amb èxit totes aquelles situacions empresarials que es presenten en la vida diària. S’acompanya amb sessions d’Executive Coaching.

NEUROHIPNOSI o NEUROVISUALITZACIÓ

unnamed

La neurohipnosi o neurovisualització és un procediment totalment nou que segueix els mateixos principis que la hipnosi clínica i de diverses tècniques de relaxació. El seu principal objectiu és induir a les persones a un estat de relaxació profunda i gestionar de forma precisa les suggestions mentals. Aquesta tècnica és el resultat de la combinació de diferents eines procedents del camp de la neurotecnologia (electroencefalografia EEG i procediments de modulació electrònica de la veu) combinada amb diverses tècniques psicològiques (tècniques de flotació, tècniques de control de la respiració, tècniques de relaxació muscular progressiva i visualització).

NEUROFEEDBACK DE RELAXACIÓ

unnamed

La tècnica de Neurofeedback de relaxació funciona a manera de mirall: l’objectiu principal és ensenyar al cervell a obtenir i mantenir un adequat estat de relaxació i auto induir-se suggestions, tot això registrat i analitzat mitjançant un sistema de electroencefalografia EEG. L’entrenament consisteix a aprendre a relaxar-se mitjançant un procés de retroalimentació. En una pantalla de televisió es mostra un videojoc clínic amb el qual el client haurà d’interactuar a través de la seva ment i en dependència amb les ones cerebrals que genera via el software. Amb el joc i la superació de proves del mateix, la persona aprèn a autoregular la funció cerebral que li interessa.

Estimulació transcranial de corrent directa (tDCS)

unnamed

L’estimulació transcranial de corrent directe (tDCS), és una tècnica no invasiva que es basa en alterar el potencial de membrana de les neurones mitjançant una feble senyal de corrent continua que rep a través dels elèctrodes col·locats en el cap del subjecte, i que s’utilitza per augmentar, temporalment, la creativitat i l’activació mental.