Coaching executiu

"El que separa aquells que progressen, d'aquells que no ho fan, és directament proporcional a la capacitat per demanar ajuda." Donald Keough

El Coaching Executiu s’ha convertit en una eina de gestió cada vegada més estesa, ja que posa l’èmfasi on ha d’estar – en el líder.

El Coaching Executiu busca millorar les habilitats de lideratge o de gestió, ampliar les oportunitats de progrés o determinar si s,han de fer canvis. Sovint el líder se sent sol/a, i és per això que molts managers se senten restringits i aïllats i estan preocupats –i amb raó- sobre compartir els seus problemes “a casa” per que no es respectarà la confidencialitat.

Les organitzacions i els individus estan utilitzant cada vegada més el Coaching Executiu per una raó: funciona!


Vols
 provar-ho?

Et regalo una mini sessió de 20´ per descobrir-ho.