Coaching d’equip

Els equips són la força que impulsa les organitzacions.

La incertesa, els desafiaments i la complexitat actuals i futurs requereix enque siguin abordats col·lectivament. No ens podem permetre desaprofitar les idees, els recursos i la creativitat dels membres d’un equip. Individualment, un líder sol mai no podrà arribar tan lluny.

Treballar en equip implica alinear-se cap a un propòsit comú i acordar la millor manera d’avançar i créixer junts; generar vincles sòlids per poder treballar de manera col·laborativa, aprofitant tot el talent. També significa integrar l’entorn, influir i treballar la flexibilitat.

Per tant, el Coaching d’Equip es centra en les habilitats interpersonals i les interaccions. La forma d´actuar amb els companys d´equip, i la manera com es comuniquen els uns amb els altres són importants impulsors de l´actuació eficaç dels equips. Així s’aconsegueixen equips d’Alt Rendiment.

 

Quan fer un Coaching d´Equip pot ser útil?

 • Constituir un equip o integrar canvis en els components de l’equip
 • Integrar cultures organitzacionals diferents
 • Abordar els propers desafiaments
 • Resoldre conflictes
 • Transformar la forma de relacionar-se
 • Alinear els membres entre si o amb el seu entorn
 • Establir un procés col·lectiu en la presa de decisions
 • Repensar l’estratègia i la manera d’avançar plegats
 • Avançar cap al treball en equip de forma col·laborativa
 • Millorar el clima emocional de l’equip
 • Augmentar el rendiment de l’equip
 • Quan hi ha un relleu generacional del negoci
 • Enfortir l’equip en relació amb altres agents de l’Organització